News

28th October 2018

October Newsletter released: Our second Newsletter, which contains details of the date for the forthcoming AGM, has been released to members via their email. If you are a member and have not yet received it please contact the Membership Secretary. For more details on how to become a member please go to the Membership Page

Rhyddhawyd ein cylchlythyr :- maen cynnwys manylion ein cyfarfod blynyddol, anfonwyd drwy e-bost ir aelodaeth. Os ydych yn aelod sydd heb ei dderbyn, cysylltwch a'r Ysgrifennydd Aelodaeth. Am fwy o fanylion aelodaeth ewch i'r 'Dudalen Aelodaeth'.

 

 

Membership Portal open: The Society are pleased to announce the Membership portal has been reopened and you can apply for membership, renew your membership or view and update your membership records. For more details please go to the Membership Page

Porth aelodaeth ar agor:- Mae'n bleser gan y Gyndeithas i hysbysebu for ein porth aelodaeth wedi ail agor, felly cewch geisio am aelodaeth, adnewyddu eich aelodaeth neu gweld a diweddaru manylion eich aelodaeth. Am fwy o fanylion aelodaeth ewch i'r Dudalen Aelodaeth.

 

 

Website opened: The Society are pleased to announce the opening of the new website designed to provide the history behind the line and the society as well as to keep members updated as to the future and ultimately progress of the line.

Gwefan yn agored:- Mae'n bleser gan y Gymdeithas i gyhoeddi fod ein gwefan newydd wedi agor sydd wedi ei gynllunio i roddi hanes cefndir y lein a'r Gymdeithas yn ogystal a chadw'r aelodaeth yn hysbysedig o ddyfodol a datblygiad y lein.

 

Newsletters menu

July 2019
March 2019
November 2018
April 2018